(VIDEO) Premiazione “FOTOGRAFA CAMPU TE MARE NUESCIU”